Η Μονή Κομνηνείου στο Στόμιο Λάρισας

 

Το αναστηλωμένο σήμερα καθολικό είναι ένας ναός αθωνικού τύπου στην πλήρως απαρτισμένη του μορφή. Χρονολογείται στον 16ο αιώνα, ενώ μέρος του κτιρίου σώζεται από την προηγούμενη φάση, του 14ου. Κάτω από αυτό βρέθηκε με ανασκαφή το Κομνήνειο καθολικό. Οι τοιχογραφίες που διατηρούνται στα παρεκκλήσια έγιναν στα 1758, ενώ στις εξωτερικές όψεις του ναού βρίσκονται εντοιχισμένα πολλά γλυπτά της παλαιοχριστιανικής, μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου.  
Ήδη από το 1868, μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε το μοναστήρι, το μνημείο διατηρούνταν σε ερειπιώδη κατάσταση, έχοντας απολέσει ολόκληρη την ανωδομή του. Το έργο της αναστήλωσης πραγματοποιήθηκε από την 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στα πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

 

Πίσω

 


 

Μονή Κομνηνείου - Πριν τις εργ...
Μονή Κομνηνείου - Πριν τις εργασίες αναστήλωσης
Μονή Κομνηνείου - Αρχική μορφή
Μονή Κομνηνείου - Αρχική μορφή
Μονή Κομνηνείου - Κατά τις εργ...
Μονή Κομνηνείου - Κατά τις εργασίες αποκατάστασης
Μονή Κομνηνείου - Μεταφορά κιο...
Μονή Κομνηνείου - Μεταφορά κιονόκρανου
Μονή Κομνηνείου - Στόμιο
Μονή Κομνηνείου - Στόμιο
Μονή Κομνηνείου - Στόμιο
Μονή Κομνηνείου - Στόμιο
Μονή Κομνηνείου - Τρούλος
Μονή Κομνηνείου - Τρούλος