Πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

Πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας (ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων)

 

Προθεσμία έως 12 Δεκεμβρίου 2016