Περιήγηση στους χώρους του Μουσείου

Το Μουσείο αποτελείται από τρία κτήρια ανάμεσα στα οποία υπάρχουν ανοιχτοί χώροι. Τα κτήρια αναπτύσσονται σε δύο έως τέσσερα επίπεδα, συνολικού εμβαδού 11.750 τ.μ. Περιλαμβάνουν: α) τον χώρο υποδοχής επισκεπτών με εκδοτήριο, βεστιάριο, χώρο καταστήματος πωλητέων ειδών, αναψυκτήριο και WC, β) αμφιθέατρο στο ισόγειο, δίπλα από τον χώρο υποδοχής, γ) εκθεσιακό χώρο στο ισόγειο, εμβαδού 2.000 τ.μ., δ) αποθήκες σε δύο επίπεδα, ε) εργαστήριο λίθινων αντικειμένων, μετάλλινων αντικειμένων, πήλινων αντικειμένων, ψηφιδωτών, εικόνων και τοιχογραφίας, στ) χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ζ) κτήριο διοίκησης όπου στεγάζονται τα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας και βιβλιοθήκη.


Γενική άποψη Διαχρονικού Μουσε...
Γενική άποψη Διαχρονικού Μουσείου
Είσοδος Μουσείου (1)
Είσοδος Μουσείου (1)
Εξωτερικοί Χώροι Μουσείου (1)
Εξωτερικοί Χώροι Μουσείου (1)
Εξωτερικοί Χώροι Μουσείου (2)
Εξωτερικοί Χώροι Μουσείου (2)
Εξωτερικοί Χώροι Μουσείου (3)
Εξωτερικοί Χώροι Μουσείου (3)
Εξωτερικοί Χώροι Μουσείου (4)
Εξωτερικοί Χώροι Μουσείου (4)
Εξωτερικοί Χώροι Μουσείου (5)
Εξωτερικοί Χώροι Μουσείου (5)
Είσοδος Μουσείου (2)
Είσοδος Μουσείου (2)
Φουαγιέ - Εκδοτήρια
Φουαγιέ - Εκδοτήρια
Αίθριο - Αναψυκτήριο
Αίθριο - Αναψυκτήριο
Αίθριο - Αναψυκτήριο
Αίθριο - Αναψυκτήριο
Αμφιθέατρο
Αμφιθέατρο
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Εκθεσιακός Χώρος (1)
Εκθεσιακός Χώρος (1)
Εκθεσιακός Χώρος (2)
Εκθεσιακός Χώρος (2)
Εκθεσιακός Χώρος (3)
Εκθεσιακός Χώρος (3)
Εκθεσιακός Χώρος (4)
Εκθεσιακός Χώρος (4)
Είσοδος Εφορειών
Είσοδος Εφορειών
Γραφεία Εφορειών (1)
Γραφεία Εφορειών (1)
Γραφεία Εφορειών (2)
Γραφεία Εφορειών (2)
Γραφεία Εφορειών (3)
Γραφεία Εφορειών (3)
Γραφεία Εφορειών (4)
Γραφεία Εφορειών (4)
Βιβλιοθήκη Εφορείας (1)
Βιβλιοθήκη Εφορείας (1)
Βιβλιοθήκη Εφορείας (2)
Βιβλιοθήκη Εφορείας (2)
Εργαστήριο Μαρμάρων
Εργαστήριο Μαρμάρων
Εργαστήριο Πήλινων
Εργαστήριο Πήλινων
Εργαστήριο Ψηφιδωτών
Εργαστήριο Ψηφιδωτών
Εργαστήριο Εικόνων
Εργαστήριο Εικόνων
Εργαστήριο Μετάλλων
Εργαστήριο Μετάλλων
Αποθήκες Αρχαιοτήτων (1)
Αποθήκες Αρχαιοτήτων (1)
Αποθήκες Αρχαιοτήτων (2)
Αποθήκες Αρχαιοτήτων (2)