Μια διαφορετική οπτική στο Μουσείο

Τα εκθέματα και οι χώροι του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας από μια άλλη οπτική, από τον φωτογράφο και γραφίστα Γιώργο Δάλλα.


 

ΔΜΛ 1
ΔΜΛ 1
ΔΜΛ 2
ΔΜΛ 2
ΔΜΛ 3
ΔΜΛ 3
ΔΜΛ 4
ΔΜΛ 4
ΔΜΛ 5
ΔΜΛ 5
ΔΜΛ 6
ΔΜΛ 6
ΔΜΛ 7
ΔΜΛ 7
ΔΜΛ 8
ΔΜΛ 8
ΔΜΛ 9
ΔΜΛ 9
ΔΜΛ 10
ΔΜΛ 10
ΔΜΛ 11
ΔΜΛ 11
ΔΜΛ 12
ΔΜΛ 12
ΔΜΛ 13
ΔΜΛ 13
ΔΜΛ 14
ΔΜΛ 14
ΔΜΛ 15
ΔΜΛ 15
ΔΜΛ 16
ΔΜΛ 16

 

1