Ημερίδα: Οχυρωμένοι Οικισμοί της εποχής του Ιουστινιανού

apopsi ekklnsiasΜε αφορμή την περιοδική έκθεση του Κάστρου της Βελίκας (η οποία κλείνει την 10η Μαίου), οργανώνεται στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας διεθνής επιστημονική ημερίδα με θέμα «Οχυρωμένοι οικισμοί της εποχής του Ιουστινιανού». Πρόκειται για την εποχή κατά την οποία η βυζαντινή αυτοκρατορία απλώνεται στα σύνορα του παλαιότερου ρωμαϊκού κράτους και αμύνεται αποτελεσματικά εναντίον των εχθρών της οχυρώνοντας μεγάλο αριθμό πόλεων και οικισμών. Η Μεσόγειος γίνεται για τελευταία φορά κλειστή θάλασσα ευνοώντας το εμπόριο από την Ισπανία μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Δώδεκα έλληνες και ξένοι επιστήμονες από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εφορείες αρχαιοτήτων παρουσιάζουν τις έρευνές τους για κάστρα του 6ου αιώνα στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τα Σκόπια, τη Σερβία και τη Ρουμανία, συμμετέχοντας σε συζήτηση για τη σημαντική αυτή περίοδο.
Οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν από το Δήμο Αγιάς στα παράλια, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις της εποχής.

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Παρασκευή 5 Μαΐου, ώρα 9.30 π.μ. Είσοδος ελεύθερη

Συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Δήμος Αγιάς


Πρόγραμμα Ημερίδας

 

9.30 π.μ.    Εγγραφές συνέδρων και χαιρετισμοί
                 Registration and greetings
    
10 -12.30   1η συνεδρία: Κάστρα και φρούρια στις Διοικήσεις Δακίας και Θράκης
                 1st Session: Castles and forts in the dioceses of Dacia and Thrace

Pinter Zeno Carl, “Lucian Blaga” University and Romanian Academy, Institute for Research in Social Sciences and Humanities from Sibiu, Romania- Urduzia Claudia, Brukenthal National Museum of Sibiu, The romano-byzantine fortifications from Capidava, Constata County, Romania
(Οι Ρωμαιο-βυζαντινές οχυρώσεις της Capidava, περιοχή Κωστάντζα, Ρουμανία)

Milinkovic, Mihailo, University of Belgrade,
Early Byzantine fortified sites in modern Serbia – an overview
(Οχυρωμένοι οικισμοί της πρώιμης βυζαντινής περιόδου στη σημερινή Σερβία – Μια επισκόπηση)

Snively Carolyn, Gettysburg College,
The Late Antique City at Golemo Gradište, Konjuh, and the Fortification Network of the Kriva River Valley
(Η πρωτοβυζαντινή πόλη στο Golemo Gradiste, Konjuh και το δίκτυο οχυρώσεων στην κοιλάδα του ποταμού Kriva)

Varalis Jannis, University of Thessaly
Churches in fortifications during the early byzantine period
(Εκκλησίες σε φρούρια της πρώιμης βυζαντινής περιόδου)


Karagiorgou Olga, Academy of Athens, Centre of research of Byzantine and Post-byzantine art
Annona militaris and the LR2 amphora (2001-2017): Un update
(Η στρατιωτική αννώνη και ο αμφορέας τύπου LR2 (2001-2017): Επικαιροποίηση της σχετικής έρευνας )

Ginalis Alkiviades, University of Bremen,
Justinian’s building programme and its reflection to the maritime network of Thessaly
(Το οικοδομικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού και η επίδρασή του στο θαλάσσιο δίκτυο της Θεσσαλίας)


12.30 – 13.00  Διάλειμμα για καφέ
                        Coffee break

13.00 – 15.00 2η συνεδρία: Κάστρα και Φρούρια στη Διοίκηση της Μακεδονίας
                       2nd   session: Castles and forts in the diocese of Macedonia


Αγγέλκου Ευαγγελία, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης ,
Το τετραπύργιο συγκρότημα στις Λουλουδιές από το τέλος του 5ου έως τον 6ου αιώνα
(Angelkou Evangelia, The quadriburgium at Louloudies, late 5th – 6th century)

Μαρκή Ευτέρπη, Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης,
Το Κάστρο του Κίτρους και άλλα κάστρα της Κεντρικής Μακεδονίας
(The castle of Kitros and the other fortifications in Central Macedonia)

Γιαλούρη Άννα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας,
Οχυρώσεις της Θεσσαλίας στο έργο του Προκοπίου
(Thessalian fortifications according to Procopios)

Ντιντιούμη Σοφία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Οι αμφορείς από την ανασκαφή του κάστρου της Βελίκας: παρατηρήσεις για τη διακίνηση των αννωνικών
προιόντων
(The amphorae from the excavation of the Castle of Velika and the circulation of products related to the annona in the 6th century)

Σδρόλια Σταυρούλα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας,
Η Ανασκαφή του Κάστρου της Βελίκας και η έκθεση των ευρημάτων της στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
(The Excavation of the Castle of Velika and the exhibition of the finds in the Diachronic Museum of Larissa)


Δείτε τις περιλήψεις των εισηγήσεων στα ελληνικά, εδώ.

Δείτε τις περιλήψεις των εισηγήσεων στα αγγλικά, εδώ.