Η Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας σχεδιάστηκε, δημιουργήθηκε, εμπλουτίστηκε και συντηρείται αποκλειστικά από το επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσίας. Στις διάφορες φάσεις του έργου απασχολήθηκαν μηχανικοί, αρχαιολόγοι, συντηρητές και διοικητικό προσωπικό.

Για τη δημιουργία του ιστότοπου αξιοποιήθηκε διαθέσιμο υλικό, ενώ χρησιμοποιήθηκε ελεύθερο λογισμικό (joomla). Επίσης, η ιστοσελίδα βγήκε στο διαδίκτυο μέσω του δημόσιου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος για το ελληνικό δημόσιο να είναι μηδενικό.

Στόχος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας είναι η ιστοσελίδα να είναι δυναμική και να εμπλουτίζεται συνεχώς με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Προς αυτή την κατεύθυνση θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας.


Η προϊσταμένη της Εφορείας
Σταυρούλα Σδρόλια
Αρχαιολόγος


Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας
Δημήτρης Καρακίτσιος
Μηχανικός Υπολογιστών