Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία Νομού Λάρισας

Ο Νομός Λάρισας διαθέτει πολλούς αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία που παρουσιάζουν σημαντικό  αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας έχει αναδείξει και έχει καταστήσει επισκέψιμα πολλά από αυτά, με αποτέλεσμα ο επισκέπτης να έχει πλήθος επιλογών από την προϊστορική περίοδο έως την νεώτερη ιστορία.

Πληροφορίες για τα σημαντικότερα από αυτά μπορείτε να βρείτε είτε χρησιμοποιώντας το χάρτη, είτε την πιο λεπτομερή λίστα που ακολουθεί.