Εργαστήρια

Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια, στα οποία γίνεται συντήρηση και αποκατάσταση σημαντικών ευρημάτων και αντικειμένων.

Στα εργαστήρια εργάζονται εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, οι οποίοι συνδυάζουν τα σύγχρονα μέσα με την πολύχρονη εμπειρία τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δείτε αποσπάσματα από τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αντικειμένων για το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα εργαστήρια μπορείτε να βρείτε παρακάτω.