Εργαστήριο Μετάλλου

Το εργαστήριο συντήρησης μετάλλων του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας λειτουργεί από το 2010. Συντηρούνται μεταλλικά αντικείμενα όπως κοσμήματα, νομίσματα, μεταλλικά στοιχεία κατασκευών, σκεύη, που χρονολογούνται από την εποχή του χαλκού έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Το εργαστήριο διαθέτει νέο εξοπλισμό και τεχνικά μέσα για την συντήρηση υλικών όπως ο χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός, ο σίδηρος, ο μόλυβδος και διάφορα κράματα μετάλλων.

Ασχολείται με την καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των αντικειμένων, την προληπτική και ενεργή συντήρηση τους. Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει τον συστηματικό έλεγχο και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών αποθήκευσης και έκθεσης, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη διατήρηση τους στο χρόνο. Με την ενεργή συντήρηση αναστέλλεται η διάβρωση του αντικειμένου και επιτυγχάνεται η επιστημονική αξιοποίηση και ανάδειξη των αντικειμένων.

Τα μεταλλικά αντικείμενα ως ανόργανα υλικά είναι έργα που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνική και επιστημονική κατάρτιση για την αποκατάσταση των φθορών τους και τη συντήρηση τους.


 

Πάνω όψη αργυρού αρυτήρα - πρι...
Πάνω όψη αργυρού αρυτήρα - πριν τις εργασίες αποκατάστασης
Κάτω όψη αργυρού αρυτήρα - πρι...
Κάτω όψη αργυρού αρυτήρα - πριν τις εργασίες αποκατάστασης
Πάνω όψη αργυρού αρυτήρα - μετ...
Πάνω όψη αργυρού αρυτήρα - μετά τις εργασίες αποκατάστασης
Κάτω όψη αργυρού αρυτήρα - μετ...
Κάτω όψη αργυρού αρυτήρα - μετά τις εργασίες αποκατάστασης
Πάνω όψη χάλκινης φιάλης - πρι...
Πάνω όψη χάλκινης φιάλης - πριν τις εργασίες αποκατάστασης
Κάτω όψη χάλκινης φιάλης - πρι...
Κάτω όψη χάλκινης φιάλης - πριν τις εργασίες αποκατάστασης
Πάνω όψη χάλκινης φιάλης - μετ...
Πάνω όψη χάλκινης φιάλης - μετά τις εργασίες αποκατάστασης
Κάτω όψη χάλκινης φιάλης - μετ...
Κάτω όψη χάλκινης φιάλης - μετά τις εργασίες αποκατάστασης
Εργασία αποκατάστασης μεταλλικ...
Εργασία αποκατάστασης μεταλλικού αντικειμένου