Εργαστήριο Πήλινων

Το εργαστήριo συντήρησης κεραμικής του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας λειτουργεί από το 2010, διαθέτοντας νέο εξοπλισμό και τεχνικά μέσα για τη συντήρηση της κεραμικής συλλογής του Μουσείου.  Στη συλλογή εντάσσονται επιτραπέζια και αποθηκευτικά αγγεία, διακοσμητικά αντικείμενα, κτερίσματα,  καθώς και πήλινα της καθημερινής ζωής, τα οποία χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους.

Στην αρμοδιότητα του εργαστηρίου είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των κεραμικών, η συντήρηση και αποκατάσταση τους, ο συστηματικός έλεγχος και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών αποθήκευσης και έκθεσης τους.

Στόχος των συντηρητών είναι να αναστείλουν τη φθορά των αντικειμένων, να διασφαλίσουν τη διατήρηση τους στο χρόνο, όπως και των πληροφοριών που εμπεριέχουν,  χρησιμοποιώντας υλικά και μεθόδους που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του αντικειμένου.


 

Τεφροδόχο αγγείο πριν τη συντή...
Τεφροδόχο αγγείο πριν τη συντήρηση - παρουσιάζει επικαθήσεις χωμάτων και αδιάλυτων αλάτων
Τεφροδόχο αγγείο - στάδιο συντ...
Τεφροδόχο αγγείο - στάδιο συντήρησης
Τεφροδόχο αγγείο - σύνολο οστρ...
Τεφροδόχο αγγείο - σύνολο οστράκων μετά τον καθαρισμό
Τεφροδόχο αγγείο μετά τη συντή...
Τεφροδόχο αγγείο μετά τη συντήρηση
Πήλινη πρόχους - μάζα σπασμένο...
Πήλινη πρόχους - μάζα σπασμένου αγγείου με επικαλύψεις χωμάτων και αλάτων
Πήλινη πρόχους - μετά την αφαί...
Πήλινη πρόχους - μετά την αφαίρεση της χωμάτινης μάζας
Πήλινη πρόχους - κατά την διάρ...
Πήλινη πρόχους - κατά την διάρκεια συμπλήρωσης του αγγείου
Πήλινη πρόχους - μετά την αποκ...
Πήλινη πρόχους - μετά την αποκατάσταση