Εργαστήριο Μαρμάρων

Το εργαστήριο συντήρησης λίθινων αντικειμένων του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας λειτουργεί από το 2012. Διαθέτει σύγχρονο  εξοπλισμό και τεχνικά μέσα για τη συντήρηση των αντικειμένων της συλλογής του Μουσείου. Η συλλογή περιλαμβάνει γλυπτά, αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά μέλη, χρηστικά αντικείμενα, επιτύμβιες στήλες, τα οποία χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους Το υλικό των αντικειμένων είναι κυρίως μάρμαρο, και σε μικρότερο βαθμό πωρόλιθος και πέτρα.
Το εργαστήριο ασχολείται με την προληπτική συντήρηση και την ενεργό συντήρηση. Οι επεμβάσεις συντήρησης περιλαμβάνουν εργασίες σταθεροποίησης των διαβρωτικών παραγόντων, επιφανειακού καθαρισμού, στερεώσεις, συγκολλήσεις αποσπασμένων τμημάτων, εφαρμογή ενισχυτικών συνδέσμων και συμπληρώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Χρησιμοποιούνται ήπια υλικά και μέθοδοι σε συνδυασμό με τη μακροσκοπική, μικροσκοπική παρατήρηση, τις ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις των αντικειμένων.


 

Άγαλμα Απόλλωνος (Πύθιο) πριν ...
Άγαλμα Απόλλωνος (Πύθιο) πριν τις εργασίες αποκατάστασης
Άγαλμα Απόλλωνος (Πύθιο) μετά ...
Άγαλμα Απόλλωνος (Πύθιο) μετά τις εργασίες αποκατάστασης
Αγαλματίδιο Διονύσου - αρχικό ...
Αγαλματίδιο Διονύσου - αρχικό στάδιο
Αγαλματίδιο Διονύσου - τελικό ...
Αγαλματίδιο Διονύσου - τελικό στάδιο
Εργασία αποκατάστασης μαρμάρου
Εργασία αποκατάστασης μαρμάρου
Εργασία συγκόλησης μαρμάρινης ...
Εργασία συγκόλησης μαρμάρινης στήλης