Εργαστήριο Εικόνων

Στην αρμοδιότητα του εργαστηρίου συντήρησης εικόνων και τοιχογραφιών του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας υπάγονται θέματα που αφορούν την εκπόνηση και εκτέλεση μελετών συντήρησης εικόνων, τοιχογραφιών, ξύλου-ξυλόγλυπτου, πρόληψης, καθαρισμού, αποκατάστασης και αισθητικής παρουσίας μνημείων που δημιουργήθηκαν από τους παλαιοχριστιανικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους.

Μερικά δείγματα έργων αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο φαίνονται παρακάτω.


 

Εικόνα πριν τις εργασίες αποκα...
Εικόνα πριν τις εργασίες αποκατάστασης
Εικόνα μετά τις εργασίες αποκα...
Εικόνα μετά τις εργασίες αποκατάστασης
Τοιχογραφία πριν την αποκατάστ...
Τοιχογραφία πριν την αποκατάσταση
Τοιχογραφία κατά τη διάρκεια τ...
Τοιχογραφία κατά τη διάρκεια των εργασιών
Τοιχογραφία μετά την αποκατάστ...
Τοιχογραφία μετά την αποκατάσταση
Τέμπλο πριν τις εργασίες συντή...
Τέμπλο πριν τις εργασίες συντήρησης
Τέμπλο μετά τις εργασίες συντή...
Τέμπλο μετά τις εργασίες συντήρησης
Εργασία αποκατάστασης τέμπλου
Εργασία αποκατάστασης τέμπλου