Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

252Καλωσήρθατε στον διαδικτυακό τόπο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας. 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 μετά από συνένωση της ΙΕ' Εφορείας Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που προϋπήρχαν από το 1974 και 1970 αντιστοίχως.

Τα χρονικά όρια που καλύπτει η δράση της αρχίζουν από τους προϊστορικούς χρόνους, περιλαμβάνουν την κλασική και τη ρωμαϊκή περίοδο, τους παλαιοχριστιανικούς και βυζαντινούς χρόνους, καθώς και την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Στο πεδίο δράσης της εντάσσονται κτίσματα κοσμικά και λατρευτικά, έργα οχυρωματικά και δημόσιου χαρακτήρα, καθώς και τα κινητά ευρήματα των αντίστοιχων περιόδων.

Στις αρμοδιότητες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • εντοπισμός και καταγραφή μνημείων και κινητών ευρημάτων
  • ανασκαφικές έρευνες και αναστηλωτικές εργασίες
  • εργασίες ανάδειξης μνημείων και χώρων
  • εργασίες συντήρησης κινητών και ακίνητων μνημείων
  • σύσταση νέων Μουσείων και Συλλογών
  • διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων
  • οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεδρίων
  • προστασία των μνημείων και εφαρμογή της αρχαιολογικής νομοθεσίας
  • πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών

Η οργάνωση της Υπηρεσίας παρουσιάζεται εδώ.

 

{fastsocialshare}