Τα Οθωμανικά Μνημεία της Λάρισας

Μια σημαντική κατηγορία μνημείων της Λάρισας αποτελούν τα οθωμανικά κτίσματα, αφού είναι γνωστό ότι η πόλη αποτελούσε ένα από τα σπουδαιότερα στρατιωτικά και εμπορικά κέντρα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Σώζεται μόνο ένα από τα παλιά τεμένη, το Μπαιρακλί τζαμί, στην οδό Παπαφλέσσα και Όσσης, όπου διακρίνεται ενδιαφέρουσα τοιχοδομία από λίθους και τούβλα, κατά το βυζαντινό πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Το τέμενος χρονολογείται στο 15ο αι.
Στον λόφο του Φρουρίου ανεγέρθηκε στα τέλη του 15ου αι. ένα πολύ σημαντικό κτίριο, το Μπεζεστένι (τουρκ. αγορά υφασμάτων), που αποτελούσε το κέντρο της αγοράς και στέγαζε σημαντικές λειτουργίες του εμπορίου και της οικονομίας. Το Μπεζεστένι σώζεται σε καλή κατάσταση και αποτελεί το ένα από τα τρία διατηρούμενα αντίστοιχα κτίρια του ελληνικού χώρου.
Επίσης, στην οδό Βενιζέλου υπάρχει τμήμα από ένα μεγάλο χαμάμ (λουτρό), του οποίου διακρίνονται ακόμη οι δύο τρούλοι, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του περικλείεται στα σύγχρονα εμπορικά καταστήματα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης, το Γενί Τζαμί, κτίριο του 19ου αιώνα, όπου το σημερινό αρχαιολογικό μουσείο, καθώς και η παλιά Πυριτιδαποθήκη στην οδό Ιουστινιανού, του 18ου αιώνα, που χρησίμευσε ως Φυλακές μέχρι τον αιώνα μας.

Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.