Η Βασιλική του Αγίου Αχιλλίου

Αποκαλύφθηκε το 1978 κατά τις εργασίες διαμόρφωσης της υπαίθριας αγοράς της "Τετάρτης". Βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του λόφου του Φρουρίου, μεταξύ του θεάτρου και του μπεζεστενίου. Ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με νάρθηκα και εξωνάρθηκα. Μέσα και γύρω από το ναό αποκαλύφθηκαν τάφοι, μεταξύ των οποίων τρεις καμαρωτοί και αρκετοί κιβωτιόσχημοι. Στο ανατολικό άκρο του βορείου κλίτους διατηρείται πολυτελής καμαρωτός τάφος, ο οποίος ταυτίζεται με τον τάφο που αναφέρεται στο βίο του Αγίου Αχιλλίου. 

Ο άγιος έζησε στα χρόνια της βασιλείας του Μ. Κωνσταντίνου και υπήρξε μητροπολίτης Λάρισας επί τριάντα πέντε έτη. Κατατάσσεται στους θαυματουργούς και μυροβλύτες αγίους, στον τάφο του οποίου συνέρρεε πλήθος προσκυνητών. H ανέγερση της βασιλικής χρονολογείται στα μέσα του 6ου αι. Η ύπαρξή της μαρτυρείται μέχρι και τα μέσα του 14ου αι., ενώ η οριστική κατάρρευσή της συνδυάζεται με την ανέγερση του μπεζεστενίου στα τέλη του 15ου αι.

Περισσότερα για την Βασιλική του Αγίου Αχιλλίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

 Πίσω


 

Άγιος Αχίλλιος - Αεροφωτογραφί...
Άγιος Αχίλλιος - Αεροφωτογραφία
Άγιος Αχίλλιος - Γενική Άποψη
Άγιος Αχίλλιος - Γενική Άποψη
Καμαρωτός τάφος Αγίου Αχιλλίου
Καμαρωτός τάφος Αγίου Αχιλλίου