Ιουστινιάνεια οχύρωση

Η βυζαντινή οχύρωση περιέκλειε το λόφο του Φρουρίου και μικρή έκταση στα νότια μέχρι και τη σημερινή κεντρική πλατεία, την περιοχή δηλαδή του σημερινού κέντρου, όπου ήδη από την αρχαιότητα συγκεντρώνονταν τα μεγάλα δημόσια, κοσμικά και θρησκευτικά, κτίρια.

Η οχύρωση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στον Ιουστινιανό, ο οποίος σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο έκτισε νέα τείχη για να προστατέψει την σχεδόν ατείχιστη πόλη [«… Λάρισσαν και Καισάρειαν, πεπονηκότων σφίσιν υπεράγαν των ερυμάτων, σχεδόν τι ατειχίστους είναι ξυνέβαινε. Βασιλεύς δε Ιουστινιανός άμφω τείχη ισχυρότατα ποιησάμενος …»].Πρόκειται για ισχυρή οχύρωση, από τείχος (πάχ. 2,20-2,40μ.) και προτείχισμα (πάχ. 1μ.), ενισχυμένα με πύργους. Μεταξύ του τείχους και του προτειχίσματος παρεμβάλλεται τάφρος, πλάτους 15μ.

Το μεγαλύτερο τμήμα της οχύρωσης, μήκους 30μ., αποκαλύφθηκε στην πλατεία Αγαμ. Μπλάνα, ένα μικρότερο  με δύο πύργους στην Κεντρική Πλατεία (σημ. κατάστημα Κωτσόβολος), τμήμα τείχους και πύργος στην οδό Λαπιθών και μεγάλο τμήμα μόνο από το προτείχισμα στη συμβολή των οδών Δήμητρας και Νίκης.

Πίσω

 


 

Ιουστινιάνεια οχύρωση - Πλατε...
Ιουστινιάνεια οχύρωση  - Πλατεία Μπλάνα
Ιουστινιάνεια οχύρωση και Βαλα...
Ιουστινιάνεια οχύρωση και Βαλανείο - Γενική άποψη
Βαλανείο - Πλατεία Μπλάνα
Βαλανείο - Πλατεία Μπλάνα
Ιουστινιάνεια οχύρωση - Στο β...
Ιουστινιάνεια οχύρωση  - Στο βάθος διακρίνεται το Βαλανείο
Ιουστινιάνεια οχύρωση και Βαλα...
Ιουστινιάνεια οχύρωση και Βαλανείο πλατείας Μπλάνα - Κατά την ανασκαφή