Ρωμαϊκός δρόμος και οικίες

Στη συμβολή των οδών Δήμητρας και Νίκης, αποκαλύφθηκαν αρχαιότητες που συνιστούν τμήμα μιας γειτονιάς από τις ανατολικές συνοικίες της Λάρισας, στις υπώρειες του λόφου της ακρόπολης. Πρόκειται για τμήμα ρωμαϊκού δρόμου και στοάς, πιθανόν τμήμα cardo (κάθετου οδικού άξονα) του ρωμαϊκού πολεοδομικού ιστού, παράλληλου προς τον άξονα που σχηματίζουν οι σημερινές οδοί Δήμητρας, Ερμού και Ρούσβελτ.

Στα μέσα του 5ου αι. στο χώρο της στοάς κτίζονται οικίες, ενώ ο δρόμος εξακολουθεί να είναι σε χρήση. Στα μέσα του 6ου αι. οι οικίες εγκαταλείπονται καθώς από το σημείο αυτό διέρχεται η νέα - ιουστινιάνεια - οχύρωση και συγκεκριμένα το προτείχισμα αυτής. Ο δρόμος και τα σπίτια σταδιακά καλύπτονται με επιχώσεις. Στο 12ο αι. εκτός του τειχισμένου χώρου ανεγείρονται σπίτια, όπως υποδηλώνεται από τμήμα μεσοβυζαντινής οικίας δίπλα στο δρόμο.

Πίσω

 


 

Ρωμαϊκός δρόμος και στοά από β...
Ρωμαϊκός δρόμος και στοά από βόρεια
Γενική άποψη ανασκαφής από δυτ...
Γενική άποψη ανασκαφής από δυτικά
Ρωμαϊκός δρόμος
Ρωμαϊκός δρόμος