Βαλανείο (Λουτρό) πλατείας Λαμπρούλη

Μικρό λουτρό με τρεις ημικυκλικές αψίδες στη δυτική πλευρά και μία στη βόρεια. Περιλαμβάνει χώρους ψυχρού και θερμού λουτρού με την εστία στο νότιο άκρο του κτίσματος. Ο θερμός χώρος ήταν υπόκαυστος με   υπερυψωμένο δάπεδο που στηριζόταν σε πεσσίσκους κυλινδρικής διατομής. Κάθε χώρος διέθετε από δύο ημικυκλικούς ατομικούς λουτήρες που εγγράφονται στο εσωτερικό των αψίδων. Τα τοιχώματα τους ήταν στεγανοποιημένα με ισχυρό υδραυλικό κονίαμα.
Πρόκειται για λουτρό που διέθετε τους απολύτως απαραίτητους χώρους και εξυπηρετούσε περιορισμένο αριθμό ατόμων. Το μικρό μέγεθός του και η γειτνίασή του με τη βασιλική του Αγίου Αχιλλίου καθιστούν πιθανό το ενδεχόμενο να πρόκειται για εκκλησιαστικό λουτρό που εντάσσεται στο συγκρότημά της βασιλικής. Χρονολογείται στον 6ο αι. μ.Χ.

Πίσω

 


 

Βαλανείο (Λουτρό) πλατείας Λαμ...
Βαλανείο (Λουτρό) πλατείας Λαμπρούλη
Βαλανείο (Λουτρό) πλατείας Λαμ...
Βαλανείο (Λουτρό) πλατείας Λαμπρούλη
Βαλανείο - Κατά τη διάρκεια τη...
Βαλανείο - Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής