Ενοποίηση ΙΕ' ΕΠΚΑ και 7ης ΕΒΑ

Σας ενημερώνουμε ότι από την 29η Οκτωβρίου 2015 η ΙΕ' ΕΠΚΑ και η 7η ΕΒΑ ενοποιήθηκαν, δημιουργώντας την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Η νέα Εφορεία ενσωματώνει τις αρμοδιότητες των δύο καταργούμενων Εφορειών, ενώ έχει πεδίο δράσης της την περιφερειακή ενότητα Λάρισας.