Ιστοσελίδα Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 στη διεύθυνση:        

http://larisa.culture.gr

Στην ιστοσελίδα υπάρχει πλούσιο υλικό για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Λάρισας, το νεοσύστατο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, τα έργα που έχει πραγματοποιήσει η Εφορεία καθώς και αρχείο εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιστημονικών δημοσιεύσεων. Επίσης, η ιστοσελίδα διαθέτει πλήθος χρήσιμων πληροφοριών και υλικό για τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη.

Ο διαδικτυακός τόπος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας σχεδιάστηκε, δημιουργήθηκε, εμπλουτίστηκε και συντηρείται αποκλειστικά από το επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσίας. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος για το ελληνικό δημόσιο να είναι μηδενικό.

Στόχος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας είναι η ιστοσελίδα να είναι δυναμική και να εμπλουτίζεται συνεχώς με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Προς αυτή την κατεύθυνση θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας.