Ημέρες αργίας Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τα μουσεία της χώρας θα είναι κλειστά στις 25 και 26 Δεκεμβρίου 2015 καθώς και την 1η Ιανουαρίου 2016.