Μετεγκατάσταση της ΙΕ' ΕΠΚΑ και της 7ης ΕΒΑ στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Σας ενημερώνουμε ότι η ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και η 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στεγάζονται στις εγκαταστάσεις του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας από την 15η Νοεμβρίου 2010.