Ολοκλήρωση ένταξης 7ης ΕΒΑ στο δίκτυο Σύζευξις

Σας ενημερώνουμε ότι η ένταξη των 7η ΕΒΑ και ΙΕ' ΕΠΚΑ στο δίκτυο Σύζευξις έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από την 30η Δεκεμβρίου 2010.

Οι δύο Υπηρεσίες εξυπηρετούνται μέσω του Δημοσίου Δικτύου Σύζευξις τόσο για το δίκτυο δεδομένων όσο και για την τηλεφωνία.

Η ένταξη έχει πολλαπλά οφέλη - τόσο στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και στη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων τηλεφωνίας και δεδομένων.