Μικροί Περιηγητές

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας υλοποιεί, από το 2008, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μικροί Περιηγητές» στον Αρχαιολογικό Χώρο του «Φρουρίου» της Λάρισας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού ενώ φέτος προβλέπεται η εφαρμογή του και σε μαθητές Γυμνασίου. Επίσης, το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πειραματικά με ορισμένες παραλλαγές σε μαθητές Λυκείου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με τα μνημεία και την ιστορία της Λάρισας, πόλης με διαχρονική κατοίκηση, που διατηρεί στο ιστορικό της κέντρο μνημεία από την ελληνιστική περίοδο μέχρι και την όψιμη οθωμανική.

Πρόκειται για μνημεία που δεν εντάσσονται σε έναν ενιαίο αρχαιολογικό χώρο αντιθέτως είναι διάσπαρτα μέσα στην πόλη, ενταγμένα στο σύγχρονο πολεοδομικό ιστό, ενσωματωμένα ως επί το πλείστον σε πλατείες, ή σε υπόγεια πολυκατοικιών. Ορισμένα δε από αυτά στεγάζουν καταστήματα, πράγμα που τα καθιστά πλέον δυσανάγνωστα. Τα περισσότερα από τα μνημεία που διατηρούνται ορατά συγκεντρώνονται στο λόφο του «Φρουρίου», όπου και υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πρόκειται για το α΄ αρχαίο θέατρο, τη βασιλική του Αγίου Αχιλλίου, πολιούχου της Λάρισας, μικρό λουτρόπαραπλεύρως της βασιλικής, μονόχωρο με περίστωο βυζαντινό ναΐσκο, μεγάλο οθωμανικό λουτρό και τέλος το Μπαϊρακλί Τζαμί και το Μπεζεστένι, σκεπαστή αγορά του τέλους του 15ου ή των αρχών του 16ου αι. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στην περιοχή αυτή, τόσο λόγω της συγκέντρωσης μνημείων διαφορετικών χρονικών περιόδων και εκφάνσεων της καθημερινής ζωής αλλά και λόγω των πεζόδρομων που εξασφαλίζουν την ασφαλή κίνηση των μαθητών. Το πρόγραμμα είναι δίωρο και διαρθρώνεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος περιλαμβάνει σύντομη περιήγηση με ενδιάμεσες στάσεις στα βυζαντινά μνημεία της Πλατείας Λαμπρούλη το δε δεύτερο και χρονικά εκτενέστερο περιλαμβάνει δραστηριότητα βάσει φυλλαδίων εργασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Φωτογραφικό υλικό από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

 


 

Ανακαλύπτοντας την Αρχαία Λάρι...
Ανακαλύπτοντας την Αρχαία Λάρισα
Συλλέγοντας στοιχεία
Συλλέγοντας στοιχεία
Εξερευνώντας την Αρχαία Λάρισα
Εξερευνώντας την Αρχαία Λάρισα
Οι Μικροί Περιηγητές στο Μπεζε...
Οι Μικροί Περιηγητές στο Μπεζεστένι