Ανασκαφή Κάρλας 2012-2013

Το έργο της ανασύστασης της λίμνης Κάρλας επέβαλε τη διενέργεια ανασκαφών σωστικού χαρακτήρα, κυρίως κατά μήκος των συλλεκτήρων νερού. Ήδη από το 2000 πραγματοποιούνται ανασκαφικές έρευνες σε διάφορες θέσεις, όπου κατά τις εκσκαφές εντοπίστηκαν αρχαιότητες.
Προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση», ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων / ΕΥΔΕ Κάρλας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, διενεργήθηκε από την Εφορεία μας αρχαιολογική έρευνα σωστικού και διερευνητικού χαρακτήρα. Οι ανασκαφές διήρκεσαν από τον Ιούλιο του 2012 έως και τον Απρίλιο του 2013 και πραγματοποιήθηκαν σε πέντε θέσεις γύρω από τους οικισμούς της Αμυγδαλής και του Νεοχωρίου (πρ. Πλασιάς) Αγιάς.
Στην Αμυγδαλή ερευνήθηκαν τρεις θέσεις με αρχαιότητες που χρονολογούνται στην ύστερη ρωμαϊκή – παλαιοχριστιανική περίοδο (3ο-4ο αι.). Στη σημαντικότερη από τις θέσεις αυτές αποκαλύφθηκε μεγάλο επίμηκες κτίριο, το οποίο απαρτιζόταν από τουλάχιστον δύο μεγάλους χώρους, ενώ τη δυτική του πλευρά περιέτρεχε υπόστεγη στοά. Το κτίριο βρισκόταν κοντά στην ανατολική ακτή της λίμνης Βοιβηίδας (Κάρλας) και είχε πιθανότατα αποθηκευτική χρήση.
Ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν παράλληλα νοτίως του Νεοχωρίου Αγιάς (πρ. Πλασιά). Εκεί αποκαλύφθηκε μεγάλο κτιριακό συγκρότημα που καλύπτει έκταση άνω των 750 τμ., κατασκευάστηκε στους ρωμαϊκούς χρόνους και με συνεχείς επεκτάσεις επιβίωσε έως και την παλαιοχριστιανική περίοδο. Το κτίριο βρισκόταν κοντά στην ανατολική όχθη της Βοιβηίδας και ίσως πάνω σε σημαντική οδική αρτηρία που ένωνε τη βόρεια με τη νότια Ελλάδα. Ως προς τη χρήση του, σχετίζεται πιθανώς με υποδομές εξυπηρέτησης ταξιδιωτών, αποτελούσε δηλαδή πανδοχείο (mansio) ή σταθμό εφεδρείας και περιποίησης αλόγων (mutatio).

Περισσότερες πληροφορίες για την ανασκαφή στην περιοχή της Κάρλας μπορείτε να βρείτε εδώ.


 

Αμυγδαλή Αγιάς
Αμυγδαλή Αγιάς
Πλασιά Αγιάς
Πλασιά Αγιάς
Τσερλί
Τσερλί