Βασιλική Αγίου Αχιλλίου

Η βασιλική του Αγίου Αχιλλίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Λάρισας, το οποίο είναι συνυφασμένο με την εκκλησιαστική ιστορία της πόλης, καθώς όλα τα αρχαιολογικά δεδομένα συνηγορούν στη συσχέτισή του με τον πολιούχο της Άγιο Αχίλλιο. Η βασιλική αποκαλύφθηκε το 1978 κατά της εργασίες διαμόρφωσης της υπαίθριας αγοράς της "Τετάρτης", στην έκταση μεταξύ του αρχαίου θεάτρου και της κλειστής οθωμανικής αγοράς (μπεζεστενίου).
Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με αψίδα ιερού, νάρθηκα και εξωνάρθηκα που αντικατέστησε προγενέστερη στοά. Τα δάπεδα του ναού δεν διατηρούνται με εξαίρεση το ψηφιδωτό δάπεδο του νάρθηκα, με φυτικό και ζωικό διάκοσμο. Στο ανατολικό άκρο του βορείου κλίτους διατηρείται καμαρωτός τάφος που ταυτίζεται με τον τάφο του Αγίου Αχιλλίου. Τα τοιχώματά του φέρουν γραπτή διακόσμηση από μεγάλους βαθυκόκκινους σταυρούς με φυλλοφόρους βλαστούς. Σύμφωνα με το βίο του Αγίου Αχιλλίου, που γράφτηκε στα μέσα του 9ου αι., ο άγιος έζησε στα χρόνια της βασιλείας του Μ. Κωνσταντίνου και πήρε μέρος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας (325). Κατατάσσεται στους θαυματουργούς και μυροβλύτες αγίους, στον τάφου του οποίου συνέρρεε πλήθος προσκυνητών. Η ανέγερση του ναού χρονολογείται στα μέσα του 6ου αι. ενώ φαίνεται πιθανή η ανακαίνισή του στα μέσα του 9ου αι..
 Η ανάδειξη του μνημείου υλοποιήθηκε με την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), με στόχο την απόδοσή του στο κοινό και την ένταξή του στην κοινωνική ζωή της πόλης. Αφαιρέθηκε το μεταλλικό στέγαστρο, αντικαταστάθηκε η παλαιά περίφραξη από νέα με λιθόκτιστη βάση και μεταλλικό κιγκλίδωμα, διαμορφώθηκε ο χώρος εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, στερεώθηκαν οι τοίχοι, τοποθετήθηκαν προστατευτικά στέγαστρα σε τέσσερις τάφους, κατασκευάστηκαν μεταλλικές κλίμακες για την ομαλή κυκλοφορία των επισκεπτών εντός του μνημείου, δημιουργήθηκε στάση ανάπαυσης επισκεπτών και διάδρομοι πρόσβασης. Τέλος, ο χώρος βόρεια και δυτικά του μνημείου διαμορφώθηκε σε χώρο πρασίνου, εκδόθηκε ενημερωτικό έντυπο και φυλλάδια σε γραφή Braille και τοποθετήθηκαν πινακίδες με ενημερωτικό υλικό.

Περισσότερα για την Βασιλική του Αγίου Αχιλλίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

 


 

 

Ο Άγιος Αχίλλιος πριν τις εργα...
Ο Άγιος Αχίλλιος πριν τις εργασίες αποκατάστασης
Ο Άγιος Αχίλλιος μετά τις εργα...
Ο Άγιος Αχίλλιος μετά τις εργασίες αποκατάστασης