Προϊστορικός Οικισμός Παλιόσκαλας

Ο προϊστορικός οικισμός στη θέση Παλιόσκαλα ανασκάφηκε τα έτη 2001-2002 με αφορμή τα έργα κατασκευής του ταμιευτήρα της λίμνης Κάρλας. Το έτος 2003 το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε τη διατήρηση του προϊστορικού οικισμού και την κατασκευή αντιστρεπτών στεγάστρων προστασίας των αρχαιοτήτων. Με χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ διενεργήθηκαν στον οικισμό εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του προϊστορικού οικισμού, ο οποίος αποτελεί σήμερα επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο με εύκολη πρόσβαση.

Ο οικισμός έχει τη μορφή κυκλικής μαγούλας με διάμετρο 100-120μ. και μέγιστο ύψος περίπου 6μ. Περιβάλλεται από λιθόκτιστους κυκλοτερείς περιβόλους σε ομόκεντρη διάταξη. Σε αυτόν βρίσκονται διάφορα κτίσματα, λιθόκτιστο ορθογώνιο οίκημα στο κεντρικό τμήμα του και άλλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ενώ πολλά ευρήματα ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφικές εργασίες.

Η χρονολόγησή του τοποθετείται κυρίως στην Νεότερη, Τελική Νεολιθική και στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, περίπου στο πρώτο μισό της 5ης χιλιετίας, στην 4η και πιθανόν σε κάποιο διάστημα της 3ης χιλιετίας π.Χ. Επίσης αρχιτεκτονικά κατάλοιπα χρονολογούνται και στην Eλληνιστική / Ρωμαϊκή εποχή, στους μεταβυζαντινούς χρόνους και στην Πρωτοβυζαντινή περίοδο.

Ο αρχαιολογικός χώρος διαθέτει οίκημα υποδοχής και πληροφόρησης του κοινού, χώρο στάθμευσης, ενώ έχει κατασκευαστεί  αρδευτικό και ηλεκτρικό δίκτυο. Η περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο γίνεται μέσω  ενός περιμετρικού χωμάτινου διαδρόμου που ακολουθεί τις ήπιες κλίσεις του εδάφους και συνδέεται  με το οίκημα και το χώρο πρόσβασης μέσω μιας τσιμεντένιας ράμπας με πέτρινα στηθαία. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που μπορεί να δει ο επισκέπτης έχουν αποκατασταθεί σε μεγάλη έκταση.

Περισσότερες πληροφορίες για τον χώρο, μπορείτε να βρείτε εδώ.


Αρχαιολογικός χώρος Παλιόσκαλα...
Αρχαιολογικός χώρος Παλιόσκαλας - Αεροφωτογραφία
Αρχαιολογικός χώρος Παλιόσκαλα...
Αρχαιολογικός χώρος Παλιόσκαλας - Γενική άποψη
Κεντρικό ορθογώνιο οίκημα και ...
Κεντρικό ορθογώνιο οίκημα και ομόκεντροι πετρόχτιστοι περίβολοι
Οίκημα υποδοχής - Πρόσβαση σε ...
Οίκημα υποδοχής - Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ
Διάδρομος περιήγησης και επεξη...
Διάδρομος περιήγησης και επεξηγηματικές πινακίδες
Επεξηγηματικές πινακίδες
Επεξηγηματικές πινακίδες