Χορήγηση αδείας κατοχής αρχαίων

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδείας κατοχής αρχαίων είναι τα εξής:

1) Αίτηση του κατόχου στην οποία θα αναγράφεται ο τρόπος που περιήλθε στην κατοχή του το αρχαίο (μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομιστεί το αντικείμενο στην Εφορεία για φωτογράφιση και καταγραφή)

2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας