Έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία είναι τα εξής:

 

1) Αίτηση ενδιαφερομένου
2) Δυο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
3) Πιστοποιητικό ή αποδεικτικό τίτλου ή ιδιότητας

Για συνταξιούχους εκπαιδευτικούς απαιτούνται τα εξής:

1) Αίτηση ενδιαφερομένου
2) Δυο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
3) Βεβαίωση Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας εκπαίδευσης Ν. Λάρισας