Δικαιολογητικά για λειτουργία σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας είναι τα εξής:

  1. Έγγραφο αιτήματος
  2. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του αντικειμένου
  3. Τοπογραφικό διάγραμμα κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, στο οποίο να σημειώνονται με ακρίβεια η θέση της κεραίας και των συνοδών εγκαταστάσεων σε σχέση με τα προστατευόμενα μνημεία (κατά το δυνατόν)
  4. Φωτογραφική τεκμηρίωση σε ψηφιακή μορφή