Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας 2016 - 2017     Πληροφορίες!