Πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας     Πληροφορίες!